KARBON LİF ÜRETİMİNDE POLİAKRİLONİTRİL ELYAFLARIN TERMAL OKSİDASYONU


Özet Görüntüleme: 74 / PDF İndirme: 21

Yazarlar

  • Md. Mahbubor Rahman Bangladesh University of Textiles, Tejgaon, Dhaka
  • Tuba DEMIREL Department of Mechanical Engineering, Erciyes University, Kayseri
  • Ismail KARACAN Department of Textile Engineering, Erciyes University, Kayseri

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.674

Anahtar Kelimeler:

Oksidasyon, XRD, TGA

Özet

Poliakrilonitril (PAN) liflerinin termal oksidasyonu, farklı oksidasyon sürelerinde 250°C'ye kadar sıcaklıklarda gerçekleştirilmiştir. PAN liflerinin sulu bir amonyum persülfat çözeltisi ile kimyasal entegrasyonu, termal oksidasyona başlamadan önce yapıldı. Sonuçlar, amonyum persülfat entegrasyonunun PAN liflerinin oksidasyon reaksiyonlarını arttırdığını ve termal stabilitenin artmasıyla sonuçlandığını önermektedir. Amonyum persülfat emdirme işleminin ardından hava ortamında oksidasyon işlemi PAN liflerinin özelliklerinde önemli sapmalara yol açmaktadır. Ham ve amonyum persülfat (APS) içeren ve stabilize edilmiş numunelerin yapısal karakterizasyonunu gerçekleştirmek için bu çalışmada XRD, IR-spektroskopisi, TGA gerçekleştirilmiştir. XRD ve kızılötesi spektroskopi sonuçlarının araştırılması, artan oksidasyon periyotları ile hızlı aromatizasyon reaksiyonları önerdi. TGA izleri, oksidasyon süresinin artmasıyla artan karbon verimi ile PAN liflerinin termal stabilitesinde karşılaştırmalı bir gelişme gösterdi. Genel bulgular, amonyum persülfat katılımının oksidasyon sürecini uyarmada çok etkili olduğunu göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

10.10.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Rahman, M. M., DEMIREL, T., & KARACAN, I. (2021). KARBON LİF ÜRETİMİNDE POLİAKRİLONİTRİL ELYAFLARIN TERMAL OKSİDASYONU. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(17), 160–170. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.674

Sayı

Bölüm

Makaleler