EOZİNOFİLİK GASTROENTERİT HASTALIĞININ BESLENME TEDAVİSİ


Özet Görüntüleme: 187 / PDF İndirme: 77

Yazarlar

  • Ayşe GÜNEŞ BAYIR Assoc. Prof. Dr., Bezmialem Vakif University, Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics, Istanbul
  • Meryem Beyza ÇELİK Dietitian, Bezmialem Vakif University, Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics, Istanbul

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.550

Anahtar Kelimeler:

Eozinofilik gastroenterit, diyet tedavisi, gıda hassasiyeti

Özet

Eozinofilik gastroenterit (EGE), ağırlıklı olarak mide ve ince bağırsakta eozinofillerin inflamasyonu ile karakterize bir sindirim sistemi hastalığıdır. Nadir görülmesi, teşhis ve tedavisinin zor olması EGE’nin oldukça karmaşık bir hastalık olarak değerlendirilmesine yol açar. Eozinofilik infiltrasyonu azaltmak ve uzun vadede ciddi komplikasyonlara neden olabilen gastrointestinal belirtileri önlemek tedavinin temelini oluşturur. Mevcut tedaviler arasında diyet, farmakolojik ve cerrahi tedavi bulunur. EGE’nin hangi sebeple ortaya çıktığı kesin olmamakla birlikte gıda hassasiyeti gibi alerjik bir nedenden kaynak alabileceği, gıda alerjenlerinin; hastaların gastrointestinal kanalında Th2 tipi hücresel yanıtı arttırarak etki edeceği düşünülmektedir. Fazla kilonun ve D vitamini eksikliğinin EGE için bir risk faktörü olabileceği konusu tartışmalıdır. Bu iki etkenin pro-inflamatuar sitokinleri artttıran, antiinflamatuar sitokinleri azaltan dolayısıyla hücresel yanıtın Th2 tipine doğru eğilim göstermesine neden olan süreçleri meydana getirdiği bilinmektedir. Bu süreçlerle birlikte bağışıklık sisteminin toleransının düştüğü, astım ve alerji gibi hastalıklara neden olduğu dolayısıyla EGE gelişimine uygun ortamın meydana geldiği tahmin edilmektedir. Özellikle son yayınlarda hastalığın tedavisinde sıklıkla diyet yaklaşımlarının üzerinde durulmaktadır. Diyet yaklaşımlarının temel amacı; hastalığın şiddetini arttıran gıdaları beslenmeden çıkarıp, hastanın alerjenlere maruz kalmasını önleyerek semptomlarını azaltmaktır. Diyetler; elemental diyet, ampirik eliminasyon diyetleri ve alerji testine dayalı eliminasyon diyeti olarak sınıflandırılmaktadır. Farmakolojik tedavi ana tedavi olmakla birlikte hastalar genellikle steroidlere cevap verirler ne var ki uzun süreli kullanımı ciddi yan etkilere neden olabilir. Bu yüzden son dönemde farklı ajanların kullanılması ve kombine tedavi önerilmektedir. Cerrahi tedavi en son aşamada düşünülmektedir. Bununla birlikte opere olan hastaların bile büyük çoğunluğunda tekrar nüks görülmektedir. Tanı ve tedavisi oldukça karmaşık olan EGE günümüzde gittikçe artan bir insidansa sahiptir. Bu çalışmada EGE’nin tedavi yöntemlerini, beslenmeyle olan ilişkisini ve diyet tedavisinin önemini araştırmak amaçlanmıştır. Ayrıca hastalığın tedavisinde kullanılan farklı diyet yaklaşımları sınıflandırılarak mevcut literatür eşliğinde vaka serileri değerlendirilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

11.06.2021

Nasıl Atıf Yapılır

GÜNEŞ BAYIR, A., & ÇELİK, M. B. (2021). EOZİNOFİLİK GASTROENTERİT HASTALIĞININ BESLENME TEDAVİSİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(15), 71–86. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.550

Sayı

Bölüm

Makaleler