AYDINLATMANIN MİMARİYE YANSIMALARI


Özet Görüntüleme: 134 / PDF İndirme: 93

Yazarlar

  • Tuğba İnan Günaydın Assist. Prof. Dr., Department of Architecture, Niğde Ömer Halisdemir University

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.535

Anahtar Kelimeler:

Işık, aydınlatma, sürdürülebilirlik, görsel konfor

Özet

Aydınlatma, kullanım alanlarının sağlıklı ve konforlu olmasını belirleyen ve aynı zamanda enerji tüketiminde büyük öneme sahip en önemli tasarım öğelerinin başında gelmektedir. Çünkü yeterli ve etkin aydınlatma iç ortam kalitesini arttırarak insan sağlığını korumakta ve yapılan işlerin verimini arttırmaktadır. Aydınlatma tasarımında doğal ve yapay aydınlatma bütünleşik bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Doğal aydınlatma temel olarak gün ışığından maksimum verim alacak şekilde yararlanmayı, yapma aydınlatma kullanımını indirgemeyi hedeflemektedir. Işık insanoğlunun varoluşundan itibaren yaşamı etkileyen önemli bir etken olmuştur. Yaşam alanımıza eskiden sadece açıklıklar, dar pencere açıklıkları şeklinde giren ışık gelişen teknoloji ile birlikte mimari projenin ilk aşamasında kurgulanan önemli bir tasarım paremetresi olmuştur. Yapıda, ışığın farklı yollarla mekana alınması sağlanmış ve yapma aydınlatma tasarımı ile günümüz mimarlığında teknolojiye göre şekillenen sürdürülebilir enerji etkin tasarımların oluşumu sağlanmıştır. Bu çalışmada mimaride aydınlatma tasarımı ile ilgili genel noktalara vurgu yapıldıktan sonra farklı fonksiyonel kullanıma sahip dört farklı yapı türü aydınlatma tasarımı bakımından incelenmiştir. İncelenen genel olarak çeşitli ödül alan ve Breeam belgesi gibi sertifikasyonlara sahip bu binalarda sürdürülebilirlik bağlamında aydınlatma tasarımında inovatif yaklaşımlar geliştirildiği ve doğal aydınlatmadan etkin bir biçimde yararlanıldığı ve yapma aydınlatma tasarımında genel olarak tasaruuflu sistemler ve sensörlü sistemlere başvurulduğu görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

03.06.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Günaydın, T. İnan. (2021). AYDINLATMANIN MİMARİYE YANSIMALARI. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(15), 43–50. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.535

Sayı

Bölüm

Makaleler