KARSİNOGENEZDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR: FOSFATİDİLİNOSİTOL-3 KİNAZ SİNYAL YOLU


Özet Görüntüleme: 656 / PDF İndirme: 79

Yazarlar

  • Serdar VANLI Vet. Hek., Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Konya
  • Firuze KURTOĞLU Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya ABD, Konya
  • Aylin BİRİNCİ Vet. Hek., Çıldır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ardahan

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.577

Anahtar Kelimeler:

Kanser, apoptoz, mutasyon, fosfainositidilinositol-3 kinaz, epigenetik

Özet

Kanser oluşumu ve ilerlemesinde önemli olan hücre bölünmesi ve büyümesi, proliferasyon, apoptoz, invazyon ve metastaz olayları çeşitli hücre sinyal yolakları tarafından düzenlenmektedir. Bu süreçte önemli proteinlerin kodlanmasını düzenleyen genlerde meydana gelen mutasyonlar ve epigenetik değişiklikler kanser oluşumunda rol alır. Hücre bölünmesi ve kontrolü ile ilişkili proteinlerde meydana gelen mutasyonlar, büyüme faktörlerince aktifleştirilen birçok sinyal yolunun aşırı aktivasyonu, tümör baskılayıcı genlerin inaktivasyonu gibi birçok önemli değişiklikkontrolsüz hücre çoğalması ve kanser gelişimine neden olmaktadır. Kanser hücrelerinin büyüme faktörlerinde kendi kendine yeterlilik, hücre siklusunun kontrolünü kaybetme, apoptozdan kaçma, sınırsız ve kontrolsüz çoğalma, anjiyogenez, invazyon ve metastaz yeteneğini kazanmaları sinyal yolları ile desteklenir. Bu derlemede, kanser oluşumunda, ilerlemesinde ve metastazında önemli rol oynayan fosfainositidilinositol-3 kinaz sinyal yolu ve bu yolda yer alan önemli moleküllerin tanımlanması ve malign dönüşümde rollerinin açıklanması; ayrıca bu sinyal yolunda meydana gelen genetik ve epigenetik değişikliklerin öneminin güncel kanser verileri ile istatistiksel olarak desteklenmesi amaçlanmıştır. Fosfainositidilinositol-3 kinaz sinyal yolunda yer alan moleküllerin, kanserde erken prognostik ve/veya ilerlemeyi durdurabilecek tedavi edici hedefler olarak olası rollerine ışık tutulacaktır.

İndir

Yayınlanmış

01.06.2021

Nasıl Atıf Yapılır

VANLI, S., KURTOĞLU, F., & BİRİNCİ, A. (2021). KARSİNOGENEZDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR: FOSFATİDİLİNOSİTOL-3 KİNAZ SİNYAL YOLU. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(15), 110–134. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.577

Sayı

Bölüm

Makaleler