DİZ OSTEOARTRİTİ İÇİN TERMAL GÖRÜNTÜLERDE SEZGİSEL ALGORİTMALARIN KULLANILMASI


Özet Görüntüleme: 34 / PDF İndirme: 13

Yazarlar

  • Afrah Abdullsatar Jasim QALI Konya Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • Murat SELEK Doç. Dr., Konya Teknik Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.568

Anahtar Kelimeler:

Kızılötesi Termografi, Destek Vektör Makineleri, VGG-16, Osteoartrit

Özet

Osteoartrit (OA) rahatsızlığı olan bireylerde osteoartritin oluştuğu diz bölgesindeki ısı normal bireylere göre daha yüksek olmaktadır. Bu çalışmada, osteoartritin bu özelliği kullanılarak termal kameradan elde edilen görüntülerin işlenmesi ile osteoartritin erken tespit edilmesinde kullanılabilecek bir yöntem geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla çalışmada, yöntem olarak Destek Vektör Makineleri ve VGG-16 mimarisi kullanılmaktadır. Yapılan çalışmada FLIR E45 termal kamera kullanılarak 998 farklı bireyden termal görüntüler alınmış olup, Destek Vektör Makineleri ve VGG-16 mimarisi kullanılarak işlenmektedir. Bu termal görüntülerin 284’ü hasta bireylerden, 714’ü ise sağlıklı bireylerden elde edilmiştir. Termal görüntüler için görsel inceleme (düşük nitelikte veya temsili olmayan görüntüleri ortaya koyma) ve görüntüyü yeniden boyutlandırma ön işlem görevleri gerçekleştirilmektedir. VGG-16 için 224x224 giriş görüntü boyutu kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmada derin öğrenme algoritmalarından ve kütüphanelerinden yararlanılmıştır. Kızılötesi Termografi (KT), her iki dizdeki termal renk haritalarında oluşan asimetrik davranışı vurgulayarak ilgili hastalığı ortaya çıkarmaktadır. Çalışmada elde edilen sonuçlar, sıcaklığın rahatsızlığın değerlendirilmesinde anahtar bir parametre olarak kabul edilebileceğini açıkça göstermektedir

İndir

Yayınlanmış

28.05.2021

Nasıl Atıf Yapılır

QALI, A. A. J., & SELEK, M. (2021). DİZ OSTEOARTRİTİ İÇİN TERMAL GÖRÜNTÜLERDE SEZGİSEL ALGORİTMALARIN KULLANILMASI. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(15), 97–102. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.568

Sayı

Bölüm

Makaleler