GAZİANTEP BÖLGESİNDEKİ BİR EVİN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK ŞEBEKE DIŞI FOTOVOLTAİK SİSTEM TASARIMI VE MODELLENMESİ İLE TEKNİK ANALİZ VE TEMEL SİMÜLASYON YAPILMASI


Özet Görüntüleme: 92 / PDF İndirme: 171

Yazarlar

  • Batur Alp AKGÜL Department of Electrical and Electronics Engineering, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep
  • Mustafa Ersan CİNKİLİC Product Development and Design Engineering, Gaziantep University, Gaziantep
  • İlhami YEĞİNGİL Department of Electrical and Electronics Engineering, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.456

Anahtar Kelimeler:

Güneş Enerjisi, Elektrik, Üretim, Tasarım, Simülasyon, PV

Özet

Güneş enerjisi kullanarak enerji üretmek, en popüler alternatif enerji kaynağı uygulamalarından biridir. Doğrudan güneş enerjisinden elektrik üreten Fotovoltaik pil uygulamaları giderek ivme kazanıyor ve Türkiye'de son yıllarda Şebekeden Uzak (bağımsız) güneş enerjili elektrik üretimi giderek yaygınlaşıyor. Buna paralel olarak ulusal Fotovoltaik (PV) üretim teknolojileri de hızla gelişiyor ve piyasalarda yerini alıyor. Bu çalışmada Gaziantep bölgesi için beş kişilik bir evin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için bir PV sistemi tasarlanmış, Fotovoltaik pil uygulaması ile güneş enerjisinden elektrik tüketiminin karşılanması mali ve teknik olarak incelenmiştir. Bir PV sistemi ile elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanan bir evin elektrik proje tasarımı, matematiksel analizi ve fizibilitesi yapılmıştır. PV sistemleri, elektrik enerjisi taleplerine göre bir evin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Tasarlanan mikro şebeke, 24 saatlik bir senaryo ile MATLAB/Simulink üzerinde modellenerek simüle edilmiştir. Simülasyon sonuçları temel olarak sunulmuş, değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. Tasarlanan PV Sistemi Gaziantep bölge şartlarına göre tasarlandığından, bu çalışma Güneydoğu Anadolu'da PV enerjisinden elektrik elde etmek isteyenler için bir model ve örnek olarak düşünülebilir.

İndir

Yayınlanmış

07.04.2021

Nasıl Atıf Yapılır

AKGÜL, B. A., CİNKİLİC, M. E., & YEĞİNGİL, İlhami. (2021). GAZİANTEP BÖLGESİNDEKİ BİR EVİN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK ŞEBEKE DIŞI FOTOVOLTAİK SİSTEM TASARIMI VE MODELLENMESİ İLE TEKNİK ANALİZ VE TEMEL SİMÜLASYON YAPILMASI. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(14), 145–159. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.456

Sayı

Bölüm

Makaleler