YÜZEYSEL TEMELLİ YAPI GRUBUNDA YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 77 / PDF İndirme: 37

Yazarlar

  • Hüseyin Mungan Öğr. Gör., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak MYO, İnşaat Bölümü
  • Ayşe Bengü Sünbül Güner Dr. Öğr. Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü / Zonguldak
  • Hasan Özkaynak Doç. Dr., Beykent Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.358

Anahtar Kelimeler:

Sonlu elemanlar metodu, Yapı zemin etkileşimi, Statik analiz, Dinamik analiz

Özet

Bu çalışmada 4 katlı yüzeysel temelli bir yapı grubu ele alınarak, statik ve dinamik etkiler altındaki davranışı, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. İncelenen yapı grubu, zemin iyileştirmeli ve zemin iyileştirmesiz durumları için sistematik bir şekilde; düşey yükler altında statik olarak, iki farklı deprem ivme kaydı etkisinde dinamik olarak analiz edilmiştir. Çalışma alanında yapılan geoteknik incelemeler ve belirlenen zemin parametreleri; yapı gurubunun bulunduğu bölgenin sıvılaşma potansiyeli yüksek ve aşırı deformasyonların oluşabileceği bir zemin olduğunu göstermektedir. Zeminin bu özelliklerine göre, çalışma alanında Darbeli Kırmataş Kolon (DKK) ve Jet Grout (JG) kolonu iyileştirme yöntemlerinin uygulanması öngörülmüştür. Zemin iyileştirmesi uygulanmadan önce yapılan statik analiz çalışmasına göre, düşey yük etkileri altında yapının temel seviyesinde yapısal hasara neden olabilecek önemli düşey deformasyonlar gözlenmiştir. Sayısal analizlere göre zemin iyileştirme yöntemleri olarak, DKK ve JG kolonu yöntemi kullanılması halinde; yapının temel seviyesinde oluşan düşey deformasyonların sırasıyla %30 -%60 oranında azaldığı görülmüştür. Dinamik analizler, DKK ve JG kolonu uygulamaları için, yapının tepe noktasında oluşan yatay yer değiştirmelerin sırasıyla %70-75 ve % 65-75 oranlarında azaldığı görülmüştür. Bu çalışmada önerilen zemin iyileştirme yöntemleri, incelenen yapı grubunda statik veya dinamik yükleme durumlarında oluşabilecek yatay yer değiştirmeleri önemli ölçüde azalttığı tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

19.01.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Mungan, H., Sünbül Güner, A. B., & Özkaynak, H. (2021). YÜZEYSEL TEMELLİ YAPI GRUBUNDA YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(13), 244–252. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.358

Sayı

Bölüm

Makaleler