MOBİLYA ÜRÜNÜNDE EN ÇOK KARŞILAŞILAN SORUNLARIN VERİ MADENCİLİĞİ İLE ARAŞTIRILMASI


Özet Görüntüleme: 116 / PDF İndirme: 57

Yazarlar

  • Selahattin BARDAK Sinop Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
  • Timuçin BARDAK Bartın Üniversitesi, Bartın Meslek Yüksekokulu, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü, Mobilya ve Dekorasyon Programı

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.395

Anahtar Kelimeler:

Veri Madenciliği, Mobilya, Sorunlar, FP-Growth Algoritması

Özet

İnsanların yaşam kalitesini iyileştirmekte mobilyalar önemli bir yere sahiptir. Tüketiciler açısından mobilya ürününde yaşanan sorunlar satın alma niyetini üzerinde oldukça etkilidir. Veri madenciliği bilim ve endüstri dünyasında farklı problemleri çözmek için etkin olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda veri bilimi, gizli bilgileri bulmak için bilim insanlarına birçok yöntem sunar. Bu araştırmada, tüketicilerin mobilya ürününde yaşadığı sorunları analiz etmek için veri madenciliğinden faydalanılmıştır. Bu amaç için anket yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Ankette tüketicilerin bilgileri, mobilya ürününde en çok karşılaşılan sorunlar ve en sık sorun yaşanan mobilya türleri sorulmuştur. Verileri analiz etmek için Rapidminer yazılımı ve FP-Growth algoritması kullanarak çok değişkenli bir analiz yaklaşımı uygulandı. Çalışma sonucunda, medeni durumu bekar ve eğitimi durumu üniversite olan erkeklerin %94 güvenirlik ile mobilyanın rahatlığından şikayetçi olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda %100 güvenirlik oranı ile medeni durumu evli, yaşı 18-30 arasında olan ve mobilya yeterince dayanmadı şikayetini yapanlar kadındır. Bu çalışma sonucunda veri bilimine dayalı mobilya üretimi ile tüketici memnuniyeti artırılabileceği tespit edilmiştir.

 

İndir

Yayınlanmış

15.01.2021

Nasıl Atıf Yapılır

BARDAK, S., & BARDAK, T. (2021). MOBİLYA ÜRÜNÜNDE EN ÇOK KARŞILAŞILAN SORUNLARIN VERİ MADENCİLİĞİ İLE ARAŞTIRILMASI. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(13), 285–292. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.395

Sayı

Bölüm

Makaleler