SERPANTİN AKIŞ KANALLI BİR PEM YAKIT PİLİNİN ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ VE PARAMETRİK ANALİZİ


Özet Görüntüleme: 30 / PDF İndirme: 21

Yazarlar

  • Irfan KARAGOZ Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü
  • Seda KÜPELİ Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü
  • Erman ÇELİK Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Elazığ

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.26

Anahtar Kelimeler:

PEM yakıt pili, Yakıt pili modellemesi, Yakıt pili performansı, HAD

Özet

Bu çalışmada, yakıt hücresindeki kimyasal reaksiyonların yanı sıra ısı ve akışkan akışı içinmatematiksel bir model oluşturulmuş ve bu model doğrulama amacıyla bilinen bir serpantintipi yakıt hücresine uygulanmıştır. Akış ve transfer işlemleri sürekli rejimde, faz değişimiolmadığı ve üç boyutlu kabul edilmiş, membran, katalizör ve gaz difüzyon katmanları izotropikmateryaller olarak alınmıştır. Doğrulanan model ve ağ yapısı daha sonra parametrik analiz içinkullanılmıştır. Modelin sayısal çözümü Fluent CFD yazılımı kullanılarak farklı sınır ve işletmekoşullarında gerçekleştirilmiştir Elde edilen sonuçlar, bileşenlerin konsantrasyon dağılımları,hız ve sıcaklık değişimleri ve yakıt hücresi karakteristik eğrisi açısından sunulmuştur. Çalışmabasıncı, değişim katsayısı ve stokiyometrik akış oranının yakıt hücresi performansına etkileriincelenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

24.03.2020

Nasıl Atıf Yapılır

KARAGOZ, I., KÜPELİ, S., & ÇELİK, E. (2020). SERPANTİN AKIŞ KANALLI BİR PEM YAKIT PİLİNİN ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ VE PARAMETRİK ANALİZİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(8), 94–107. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.26

Sayı

Bölüm

Makaleler