FISTIK ÇAMINDA (Pinus pinea L.) AŞI KAYNAŞMASI VE ÇELİK KÖKLENMESİNİN ANATOMİK VE HİSTOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 91 / PDF İndirme: 54

Yazarlar

  • Haydar KURT Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
  • Faik Ekmel TEKİNTAŞ Prof. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.422

Anahtar Kelimeler:

Pine (Stone pine). graft union, rooting and anatomy

Özet

Bu araştırma, fıstık çamında (Pinus pinea L.) adventif kök oluşumu ve aşı kaynaşması sırasında meydana gelen anatomik ve histolojik gelişmeleri değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Yapılan incelemeler sonucunda; aşılarda kaynaşmanın bütün safhalarının gerçekleşmiş olduğu gözlenmiştir. Bazı aşı örneklerinde ise yetersiz kallus oluşumu, kambiyum bölgelerinin iyi çakıştırılamamış olması ve nekrotik tabakaların olumsuz etkileri gibi nedenlerle bağlantının zayıf olduğu veya hiç kurulamadığı saptanmıştır. Odun çeliklerinde yapılan köklendirme çalışmalarında ise adventif kök oluşumuna rastlanılamamıştır.

İndir

Yayınlanmış

09.01.2021

Nasıl Atıf Yapılır

KURT, H., & TEKİNTAŞ, F. E. (2021). FISTIK ÇAMINDA (Pinus pinea L.) AŞI KAYNAŞMASI VE ÇELİK KÖKLENMESİNİN ANATOMİK VE HİSTOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(13), 135–148. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.422

Sayı

Bölüm

Makaleler