KİLLİ ZEMİNLERİN FINDIK KABUĞU KÜLÜ İLE STABİLİZASYONU ve DENEYSEL ÇALIŞMASI


Özet Görüntüleme: 119 / PDF İndirme: 143

Yazarlar

  • Mahmut Durmaz Asst. Prof. Dr., Siirt University, Engineering Faculty, Department of Civil Engineering
  • Yasemin Baran Asst. Prof. Dr., Giresun University, Engineering Faculty, Department of Civil Engineering Giresun

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.385

Anahtar Kelimeler:

Kil, zemin, külü

Özet

Bu çalışma kapsamında, zemin özellikleri yol alt yapısı dolgusu için yetersiz olan yüksek plastisiteli bir kil zemine farklı oranlarda fındık kabuğu külü atığı ilave edilerek kompakte edilen numunelerin mühendislik özellikleri incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda ağırlıkça %3, %5, %10 %15, %20, %25, %30, %35 ve %40 fındık kabuğu külü içeren zemin karışımları optimum su muhtevalarında hazırlanmış ve bu numunelerle mukavemet, kıvam limitleri ve permeabilite deneyleri yapılmıştır. Yapılan deney sonuçlarında fındık kabuğu külü katkılı kil numunelerin, %3 fındık kabuğu külü katkısı için mukavemet deneylerinden kohezyon değeri 94.13 kPa ve içsel sürtünme açısı 10.97?, %15 kül katkısı kohezyon değeri 57.05 kPa ve içsel sürtünme açısı 18.09?, %20 kül katkısı için kohezyon değeri 76.37 kPa ve içsel sürtünme açısı 13?; düşen seviyeli permeabilite deneylerinden permeabilite katsayısı aynı oranlarda 10-10 cm/sn den 10-8 cm/sn yükseldiği; likit limit değerinin ise artan fındık kabuğu külüne göre azaldığı tespit edilmiştir. Genel olarak ağırlıkça %15 fındık kabuğu külü atığı kullanımında en uygun sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar sonucu, zeminlerin iyileştirilmesi ve amaca uygun hale getirilmesinde fındıkkabuğu külünün kullanılabilirliği gösterilmiştir. Zemin iyileştirilmesinde fındıkkabuğu külü atığının kullanımı hem çevresel atığın değerlendirilmesini hem de zemin iyileştirilmesinin maliyetinin azaltılmasını sağlayacaktır.

İndir

Yayınlanmış

06.01.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Durmaz, M., & Baran, Y. (2021). KİLLİ ZEMİNLERİN FINDIK KABUĞU KÜLÜ İLE STABİLİZASYONU ve DENEYSEL ÇALIŞMASI. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(13), 77–96. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.385

Sayı

Bölüm

Makaleler