KRANK KASNAKLARINDA KULLANILAN KAUÇUK RİNGİN FARKLI ÜRETİM TEKNİKLERİ İLE YAPIŞMA MUKAVEMETİNİN İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 100 / PDF İndirme: 27

Yazarlar

  • Cihangir KAPLAN Kentpar Otomotiv, Selçuklu
  • Mesut ARIKOĞLU Kentpar Otomotiv, Selçuklu
  • Cem GÜLEÇ Kentpar Otomotiv, Selçuklu
  • Ece ÖZLÜ Kentpar Otomotiv, Selçuklu

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.373

Anahtar Kelimeler:

Krank kasnağı, sıkı geçirme, yapıştırma

Özet

Krank kasnağı, içten yanmalı motorlarda krank milinde meydana gelen burulma titreşimlerini azaltan ve torsiyonel hareketin motor düzeneğine vereceği zararı sönümlemek için kullanılan bir ayarlı kütle sönümleyicidir. Krank kasnaklarındaki sönümleme yeteneği kasnak üzerinde bulunan kauçuk yardımı ile gerçekleşir. Kauçukların mekanik özelikleri yanı sıra imalat ve montaj aşamalarındaki rijitlikleri önemlidir. Yapılan literatür araştırmalarına göre kauçukların sönümleme yetenekleri imalat metoduna bağlı olarak değiştiği bilinmektedir. Bu çalışmada, krank kasnaklarında kullanılan kauçuk ring için iki farklı sıkı geçirme metodu incelenmiştir. İncelenen proseslere mekanizasyon yöntemi uygulanmıştır. İki farklı metotla üretilen krank kasnaklarının mekanizasyon öncesi ve sonrası testleri gerçekleştirilmiş ve ortaya çıkan sonuçlar tartışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

03.01.2021

Nasıl Atıf Yapılır

KAPLAN, C., ARIKOĞLU, M., GÜLEÇ, C., & ÖZLÜ, E. (2021). KRANK KASNAKLARINDA KULLANILAN KAUÇUK RİNGİN FARKLI ÜRETİM TEKNİKLERİ İLE YAPIŞMA MUKAVEMETİNİN İNCELENMESİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(13), 36–47. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.373

Sayı

Bölüm

Makaleler