PLC KONTROLLÜ ASENKRON MOTORLARA REAKTANS BOBİNİ İLE YOL VERME


Özet Görüntüleme: 59 / PDF İndirme: 68

Yazarlar

  • Cemil İNAN Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
  • Hasan CANGİ Dr., HasCan Mühendislik, Mardin
  • Süleyman ADAK Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.25

Anahtar Kelimeler:

Programlanabilir denetleyiciler, Asenkron motor, Asenkron motor yol alma akımı, Yol verme yöntemleri

Özet

Programlanabilir lojik denetleyiciler (PLC) endüstriyel tesislerde çalışmak üzere tasarlanmışve dijital prensiplere göre çalışan elektronik sistemlerdir. Bu cihazlar bir sistemi kendi analogveya dijital giriş/çıkış modülleriyle, mantıksal kontrol, zamanlama ve sayma gibifonksiyonlarla kontrol etmek için tasarlanmışlar. Ayrıca PLC' ler üretim ile ilgili çeşitlisüreçlere ilişkin verilerin toplanmasında da kullanılabilmektedir. Bu veriler, üretilenürünlerin sıcaklığını, ortam ısısını, nem oranını ve benzeri ölçülebilir verilerdir. Buçalışmada, PLC kontrollü üç fazlı asenkron motora yol verme durumu incelenmiştir.Asenkron motorlar yol alma süresi içinde nominal akımlarının 3 ile7 katı kadar akım çekerler.Bu akım değeri şebeke için zararlıdır. Böylece, asenkron motorların statorlarına reaktansbobini bağlayarak bu akım değeri azaltılır. Endüstride en çok kullanılan motor tipi asenkronmotorlardır. Alternatif akım ile çalışan, basit bir yapıya sahip olması ve ayrıca az bakımagereksinim göstermeleri diğer motor türlerine göre endüstride daha çok tercih edilmelerinesebep olmuştur. PLC 'ler yapılacak işlerin belirli bir sırayla yapılmasını denetleyebilencihazlardır. Örneğin; asansörlerin hangi katlara hangi sırayla uğrayacağının denetleneceğisistemlerde kullanılabilmektedir. PLC’ ler uzun ömürlü ve güvenilirdirler. Tozlu, kirli, nemli,elektriksel parazitli ortamlarda güvenlikle çalışabilirler. PLC’ ler yeteneklerine göre çokküçük ve az yer kaplayan cihazlardır. Bu da her ortamda PLC' lerin sorunsuzcayerleşmelerini sağlar. PLC’ ler lojik temelli işlemler yanında, matematiksel işlemlerinyapılmasını sağlayan komutları da içermektedirler. Bu özellikler PLC’ leri üstün kılannedenlerdendir. Günümüz rekabet dünyasında etkin olmak için endüstride yoğun bir şekildePLC’ li otomasyon sistemlerini kullanmak gerekir.

İndir

Yayınlanmış

23.03.2020

Nasıl Atıf Yapılır

İNAN, C., CANGİ, H., & ADAK, S. (2020). PLC KONTROLLÜ ASENKRON MOTORLARA REAKTANS BOBİNİ İLE YOL VERME. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(8), 83–93. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.25

Sayı

Bölüm

Makaleler