KONKA BÜLLOZA ALT TİPLERİ ÜZERİNE GENİŞLETİLMİŞ BİR ÇALIŞMA


Özet Görüntüleme: 5 / PDF İndirme: 2

Yazarlar

  • Elif Elibol ENT Department, Ankara Yıldırım Beyazıt University Yenimahalle Government Hospital
  • Hacer Baran ENT Department, Istanbul Kartal Lütfi Kirdar City Hospital İSTANBUL
  • Yüce İslamoğlu ENT Department, Ankara City Hospital, Ankara

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.356

Anahtar Kelimeler:

Kronik sinüzit, konka bülloza alt tipi, osteomeatal kompleks paranazal sinüs tomografi

Özet

Konka bülloza alt tiplerininin; kronik sinüzit, osteomeatal kompleks obstrüksiyonu, mukozal kalınlaşma ve diğer sinonazal anatomik varyasyonlarla olası ilişkilerini geniş bir hasta grubunda incelemek. Bu retrospektif çalışma Ocak 2019 ile Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 850 hastanın (1700 taraf) paranazal BT kesitleri ve tıbbi kayıtları değerlendirildi ve tespit edilen konka bulloza alt tiplerinin kronik sinüzit, osteometal kompleks tıkanıklığı ve mukozal kalınlaşma gibi diğer sinonazal varyasyonlarla ilişkisi araştırıldı. Konka bülloza, 1700 tek taraflı kesidin 430'unda (% 25.2) gözlendi. 430 büllöz konka'nın 160'ı bilateral (% 37) izlenirken, 245'i sağda (% 56.9), 185'i solda (% 43.1) izlendi. Ekstensif, bülböz ve lamellar konka sayıları sırasıyla 202, 118 ve100 bulunmuştur. Ekstensif konka bülloza ile kronik sinüzit (p: 0,025), osteometal kompleks obstrüksiyon (p: 0,043) ve septum deviasyonu (p: 0,013) arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Ek olarak, lamellar tip konka bülloza ile kadın cinsiyet (p: 0.021) arasında anlamlı bir ilişki izlenirken bülböz konka bülloza ile osteomeatal kompleks obstrüksiyonu (p: 0.038) arasında anlamlı bir ilişki belirgindi. Konka büllozası olan hastalarda ek olarak en sık görülen anatomik varyasyon 256 hastada bulunan septal deviasyondu. Yaygın tip konka bülloza'da kronik sinüzit, osteomeatal kompleks tıkanıklığı ve septal deviasyon sıklığı diğer alt tiplere göre anlamlı olarak daha yüksekti. Cerrahların ve radyologların konka bülloza alt tiplerine aşinalıkları, endoskopik sinüs cerrahisi sırasında tedavi algoritmasının belirlenmesinde önemli olabilir.

İndir

Yayınlanmış

06.12.2020

Nasıl Atıf Yapılır

Elibol, E., Baran, H., & İslamoğlu, Y. (2020). KONKA BÜLLOZA ALT TİPLERİ ÜZERİNE GENİŞLETİLMİŞ BİR ÇALIŞMA. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(12), 86–92. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.356

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri