COVID-19 SÜRECİNDE TWITTER MESAJLARININ DUYGU ANALİZİ


Özet Görüntüleme: 668 / PDF İndirme: 663

Yazarlar

  • Güncel SARIMAN Dr. Öğr. Üyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği
  • Emre MUTAF Yüksek Lisans Öğrencisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilişim Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.149

Anahtar Kelimeler:

Duygu Analizi, Covid-19, Makine Öğrenmesi, Regresyon Analizi

Özet

İnsanların gündelik yaşamlarındaki değişikliklerin sosyal medya mecraları üzerinden paylaşılması geride değerli bilgilerin birikmesine ve bu bilgilerle önemli çıkarımların yapılabilmesini sağlamaktadır. Sosyal medya üzerinden herhangi bir bilgiye veya paylaşıma verilen tepkinin dozu da kişiler hakkında detaylı bilgilere rahatlıkla ulaşılabilmesini ve karar verilebilmesini sağlayabilmektedir. İnsanların görüşlerini, değerlendirmelerini, tutumlarını ve duygularını yazdığı dilden analiz eden, görüntü incelemesi olarak da nitelendirilen çalışma alanı duygu analizi olarak tanımlanmaktadır. Önemli toplumsal olaylarda da kişilerin görüşleri önem arz etmektedir. 2020 Ocak ayından itibaren Dünyayı etkileyen Covid-19 sürecinde de kişilerin duygu durumları değişiklik göstermektedir. Bu çalışmada, Korona virüs sürecinde alınan önlemlerin ve hizmete sunulan uygulamaların duygu analizi yöntemiyle insanlar üzerinde bıraktığı etki ölçülmeye çalışılmıştır. 11 Mart 2020 tarihinden bu yana Türkiye’de kişilerin ve resmi kuruluşların önemli duyurularını metin veya video olarak yayınladığı Twitter sosyal medya mecrası aracılığı ile korona virüs için konuşulan önemli başlıklar çıkarılmıştır. Duygu analizi yöntemine göre 5 başlık altında toplanan konular için olumlu ve olumsuz yorumlar sınıflandırılarak genel bakış çıkarılmış, sonrasında ise haftalık süreçte bu konular hakkında gözle görülebilir bir değişiklik olup olmadığı analiz edilmiştir. Twitter verileri üzerinde olumlu ve olumsuz olarak gruplanan yaklaşımlar için yaklaşık 2.000.000 tweet üzerinde literatürde kabul gören ve hızlı sonuç alınabilen lojistik regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

10.08.2020

Nasıl Atıf Yapılır

SARIMAN, G., & MUTAF, E. (2020). COVID-19 SÜRECİNDE TWITTER MESAJLARININ DUYGU ANALİZİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(10), 137–148. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.149

Sayı

Bölüm

Makaleler