EVRENSEL TASARIM İLKELERİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNDE ERİŞEBİLİRLİĞİN İNCELENMESİ: ODTÜ ÖRNEĞ


Özet Görüntüleme: 494 / PDF İndirme: 1327

Yazarlar

  • Yavuz ARAT Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi
  • Melike GÜNER Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.36

Anahtar Kelimeler:

Kampüs yapıları, erişilebilirlik, evrensel tasarım, dolaşım alanları, sosyal alanlar

Özet

Bilginin üretildiği ve paylaşıldığı üniversite yapıları, toplumların dolayısıyla bireylerin gelişmelerindeönemli bir konuma sahiptir. Aslında, ait olduğu bölge haricinde de birçok kişiye hizmet eden üniversiteyapıları, çok fonksiyonlu mekân gruplarını barındırmaktadır. Nitekim mekânsal açıdan üniversiteler,öğrenci ve akademisyen kitlesini barındıran meslek öğreterek birey yetiştiren kurumlar olarak anafaaliyetlerini/fonksiyonlarını yerine getirirken farklı mekânlara ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada,farklı/değiş(k)en mekânlara sahip yerleşim alanları ile çevrelerine önemli etkileri olan üniversiteler, aynızamanda kendi içlerindeki mekânsal örgütlenmeler ve erişilebilirlik bağlantıları içeren çok fonksiyonluyapı gruplarındandır. Çok fonksiyonlu ya da karmaşık fonksiyonlu yapı gruplarından olan üniversitealanları ya da yerleşkeleri birbirinden farklı olarak tasarlandığı görülmektedir. Eğitim yapılarınındışında ders dışı kullanımların çoğunlukta olduğu sosyal alanlar, yapıların ve mekânların birbirleri ileolan bağlantıları (dolaşım alanları vb.) özellikle kampüs içi ulaşım, yapılara erişim farklı şekillerdetasarlanmış, master plan elde edilerek tamamıyla planlı gelişen üniversite yapılarının yanında, kendimaster planı değişmiş farklı şekillerde üretilmiş üniversite yerleşkeleri de mevcuttur. Bu kapsamdadüzenli olarak, master planına uyularak gelişen üniversite yerleşkelerinin erişilebilirlik kapsamındaanaliz edilmesi çalışma kapsamında elde edilecek fayda için istenilen bir sonuç olacaktır. Bu kapsamdaörneklem alan olarak seçilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan yapılaraerişim kolaylıkları ve ulaşılabilirlik hususları evrensel tasarım ilkeleri dâhilinde incelenecek olup seçilenyerleşke alanlarının ‘’Engelsiz Kampüs Projesi’’ dâhilinde belirlenen inceleme ölçütleri ilekarşılaştırılmalı kontrol listeleri oluşturularak değerlendirilecektir

İndir

Yayınlanmış

03.04.2020

Nasıl Atıf Yapılır

ARAT, Y., & GÜNER, M. (2020). EVRENSEL TASARIM İLKELERİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNDE ERİŞEBİLİRLİĞİN İNCELENMESİ: ODTÜ ÖRNEĞ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(8), 210–229. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.36

Sayı

Bölüm

Makaleler