CITTASLOW UNVANI ALAN KENTLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE ANKARA-GÜDÜL İLÇESİ İÇİN ÖNERİLER


Özet Görüntüleme: 264 / PDF İndirme: 218

Yazarlar

  • Ece Ceren TONK Gazi Üniversitesi
  • Semra ARSLAN SELÇUK Gazi Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.34

Anahtar Kelimeler:

Sürdürülebilir Ulaşım, Cittaslow, Güdül

Özet

Küreselleşmenin sebep olduğu değişiklikler ile birlikte kentler, çevre ve insan yaşamı olumsuz yönde etkilenmektedir. Gelişen yeni teknolojiler pek çok kolaylığı beraberinde getirirken, hızlı yaşam düzeni insanların alışkanlıkları şekillendirmekte, kentlerin kimliklerini değiştirmekte ve tek tipleştirmektedir. Araştırmacılar, sivil toplum kuruluşları ve politika yapıcılar alternatif yaşam biçimleri ve kent düzenlerini korumak, yenilerini tasarlamak/oluşturmak amacıyla farklı platformlarda konuyu irdelemekte, sürdürülebilir yaklaşımların yaygınlaşabilmesi için arayışlarını sürdürmektedir. Bu bağlamda Cittaslow kavramı, modern dünya anlayışına karşı çıkan, onun sebep olduğu problemlere direniş gösteren, çevresel, ekonomik ve sosyal gelişimi destekleyen bir hareket ve “yaşamın kolay olduğu kentlerin uluslararası ağı” olarak karşımıza çıkmaktadır. Cittaslow felsefesi yaşamın, yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşanmasını savunmaktadır. Bu hareket, insanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan ama aynı zamanda alt yapı sorunları olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentlerin gerçekçi bir alternatif olacağı hedefiyle yola çıkmıştır.Bu çerçevede bu çalışma, Cittaslow unvanı alan kentlerin sürdürülebilir ulaşım stratejilerine odaklanmıştır. Seçilen örnek kentlerin alt yapı politikaları ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki çalışmalarının Türkiye’de Cittaslow unvanı almak isteyen kentlere bir referans olabileceği hipotezi ile yürütülen çalışmada örneklem çalışması olarak Ankara’nın Güdül ilçesi seçilmiştir. Güdül ilçesinin üyelik başvurusu öncesi “sürdürülebilir ulaşım” bağlamında mevcut durumu ve gelecek için belirlenen hedefleri “iyi uygulama” örneklerinden alınan verilerle karşılaştırılarak elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilecek sonuçların Cittaslow üyeliğine başvuru yapmak isteyen yerel yönetimler için bir rehber niteliği taşıyacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

01.04.2020

Nasıl Atıf Yapılır

TONK, E. C., & ARSLAN SELÇUK, S. (2020). CITTASLOW UNVANI ALAN KENTLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE ANKARA-GÜDÜL İLÇESİ İÇİN ÖNERİLER. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(8), 188–201. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.34

Sayı

Bölüm

Makaleler