SOĞUK HADDELENMİŞ AA3105 VE AA5005 LEVHALARIN DSC ANALİZİ İLE YENİDEN KRİSTALLENME KİNETİĞİ


Özet Görüntüleme: 3 / PDF İndirme: 1

Yazarlar

  • Atae RAOUGUI Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
  • Ion GRECU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
  • Volkan Murat YILMAZ Bartın Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı
  • Kenan YILDIZ Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.621

Anahtar Kelimeler:

AA3105 ve AA5005 Aluminyum alaşımları, Yeniden kristallenme, İzotermal olmayan kinetik

Özet

Bu çalışmada, Akyazı-Sakarya’da bulunan ASAŞ Aluminyumdan temin edilen soğuk haddelenmiş AA3105 ve AA5005 aluminyum alaşım levhalarının izotermal olmayan yeniden kristallenme kinetiği diferansiyel tarama kalorimetrisi (DSC) kullanılarak incelenmiştir. İzotermal olmayan kinetik, modelsiz metotlar olarak bilinen Kissnger, Boswell, Ozawa ve Starink yöntemleriyle yapılmıştır. Farklı ısıtma hızlarındaki DSC grafiklerindeki yeniden kristallenme sıcaklıkları tespit edilmiş ve aktivasyon enerjileri Y – 1/T diyagramlarındaki eğimlerden hesaplanmıştır. Burada Y, Kissenger için ln(ß/T2), Boswell için ln(ß/T), Ozawa için ln(ß) ve Starink için ln(ß/T1.92) ‘dir. Sonuçlar dört izotermal olmayan kinetik modele göre yeniden kristallenme aktivasyon enerjilerinin soğuk haddelenmiş AA5005 levhası için 194 – 206 kJ/mol aralığında ve soğuk haddelenmiş AA3105 levhası için 235 – 247 kJ/mol aralığında olduğunu göstermiştir

İndir

Yayınlanmış

01.10.2021

Nasıl Atıf Yapılır

RAOUGUI, A., GRECU, I., YILMAZ, V. M., & YILDIZ, K. (2021). SOĞUK HADDELENMİŞ AA3105 VE AA5005 LEVHALARIN DSC ANALİZİ İLE YENİDEN KRİSTALLENME KİNETİĞİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(17), 80–85. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.621

Sayı

Bölüm

Makaleler