İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARI İLE FAO OLUM GRUPLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ


Özet Görüntüleme: 52 / PDF İndirme: 24

Yazarlar

  • Seyithan SEYDOŞOĞLU Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
  • Rahime CENGİZ Sakarya Uygulamalar Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.28

Anahtar Kelimeler:

Silajlık mısır, çeşit, adaptasyon, verim, ekim zamanı

Özet

Bu araştırma, Siirt ekolojik koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen silajlık mısır çeşitlerindefarklı ekim zamanları ile FAO olum gruplarının verim ve verim unsurlarına etkisininbelirlenmesini incelemek, bu konuda ileride yapılacak araştırmalara ışık tutmak ve bölgeçiftçilerine yardımcı olmak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, bitki materyali olarak MısırAraştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilen ADA 523, AGA ve ADA 334 çeşitlerikullanılmıştır. Deneme, 2018 yılında Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri denemealanında II. ürün olarak yürütülmüştür. Deneme, tesadüf bloklarında bölünmüş parsellerdeneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Ekim zamanları 15 Haziran, 30Haziran, 15 Temmuz ana parselleri, çeşitler ise alt parselleri oluşturacak şekilde düzenlenmiştir.Bir yıllık sonuçlar incelendiğinde, bitki boyu, sap kalınlığı, bitkide sap ve yaprak oranlarınınçeşit ile ekim zamanına etkisi istatistiksel olarak önemsiz olduğu tespit edilmiştir. Yeşil bitkive kuru madde verimleri yönünden incelendiğinde, AGA çeşidinin 15 Temmuz ekiminin diğerçeşit ve ekim zamanlarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

26.03.2020

Nasıl Atıf Yapılır

SEYDOŞOĞLU, S., & CENGİZ, R. (2020). İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARI İLE FAO OLUM GRUPLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(8), 117–125. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.28

Sayı

Bölüm

Makaleler