Makale Detayına Dönün Cu (II) İyonunun Siirt Akdoğmuş Kili (SAK) ile Adsorpsiyonunda Langmuir İzoterm Modeline Ait 6 Lineer Denklemin Karşılaştırılmalı Analizi İndir PDF İndir