1.
VANLI S, KURTOĞLU F, BİRİNCİ A. KARSİNOGENEZDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR: FOSFATİDİLİNOSİTOL-3 KİNAZ SİNYAL YOLU. Euroasia. App. Sci. [Internet]. 01 Haziran 2021 [a.yer 23 Mayıs 2024];8(15):110-34. Erişim adresi: https://euroasiajournal.org/index.php/ejas/article/view/154