1.
Bilgili A, Ünal HH, Özdemir M, Başaralı MK. SAPANCA GÖLÜ, TÜRKİYE’DE VİMBA VİMBA, TİNCA TİNCA, SCARDİNİUS ERYTHROPHTHALMUS BALIK TÜRLERİNİN AĞIR METAL YOĞUNLUKLARI VE HALK SAĞLIĞI RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Euroasia. App. Sci. [Internet]. 21 Ocak 2021 [a.yer 01 Aralık 2022];7(13):264-73. Erişim adresi: https://euroasiajournal.org/index.php/ejas/article/view/130