1.
Bilgili A, Atila T. TÜRKİYE’DE HALK SAĞLIĞI’NDA KULLANILAN BAZI SENTETIK PİRETROİT İNSEKTİSİTLERİN BİYOLOJİK AKTİVİTESİ ÜZERİNE PİPERONİL BUTOKSİT’İN ETKİSİ. Euroasia. App. Sci. [Internet]. 20 Ocak 2021 [a.yer 08 Aralık 2022];7(13):253-6. Erişim adresi: https://euroasiajournal.org/index.php/ejas/article/view/129