Bilgili, Ali, ve Tuba Atila. “TÜRKİYE’DE HALK SAĞLIĞI’NDA KULLANILAN BAZI SENTETIK PİRETROİT İNSEKTİSİTLERİN BİYOLOJİK AKTİVİTESİ ÜZERİNE PİPERONİL BUTOKSİT’İN ETKİSİ”. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences 7, no. 13 (Ocak 20, 2021): 253–263. Erişim Aralık 1, 2022. https://euroasiajournal.org/index.php/ejas/article/view/129.