Kıskaç, N., ve M. Rashidi. “Diyabetli Bireylerin Öz Yönetim Algısına Diyabet Eğitiminin Etkisi”. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, c. 10, sy 31, Aralık 2023, ss. 12-18, doi:10.5281/zenodo.10445261.