Bilgili, A., ve B. Hanedan. “Kedilerde Dermatofitoz Ve Sağaltım Seçenekleri”. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, c. 9, sy 22, Ağustos 2022, ss. 1-8, doi:10.5281/zenodo.6946398.