TONK, E. C., ve S. ARSLAN SELÇUK. “CITTASLOW UNVANI ALAN KENTLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE ANKARA-GÜDÜL İLÇESİ İÇİN ÖNERİLER”. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, c. 7, sy 8, Nisan 2020, ss. 188-01, doi:10.38065/euroasiaorg.34.