UZUN, S., ve N. GÜRHAN. “ŞİZOFRENİ TANILI BİREYLERDE MOTİVASYONEL GÖRÜŞME YÖNTEMİNİN İLAÇ UYUMUNA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI”. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, c. 8, sy 17, Eylül 2021, ss. 30-43, doi:10.38065/euroasiaorg.609.