BİLGİLİ, A., ve B. HANEDAN. “BİR MESLEK HASTALIĞI OLARAK ANTRAKS: TÜRKİYE’DE VE DÜNYADAKİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, c. 8, sy 14, Mart 2021, ss. 35-45, doi:10.38065/euroasiaorg.479.