Bilgili, A., H. H. Ünal, M. Özdemir, ve M. K. Başaralı. “SAPANCA GÖLÜ, TÜRKİYE’DE VİMBA VİMBA, TİNCA TİNCA, SCARDİNİUS ERYTHROPHTHALMUS BALIK TÜRLERİNİN AĞIR METAL YOĞUNLUKLARI VE HALK SAĞLIĞI RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, c. 7, sy 13, Ocak 2021, ss. 264-73, doi:10.38065/euroasiaorg.364.