Bilgili, A., ve T. Atila. “TÜRKİYE’DE HALK SAĞLIĞI’NDA KULLANILAN BAZI SENTETIK PİRETROİT İNSEKTİSİTLERİN BİYOLOJİK AKTİVİTESİ ÜZERİNE PİPERONİL BUTOKSİT’İN ETKİSİ”. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, c. 7, sy 13, Ocak 2021, ss. 253-6, doi:10.38065/euroasiaorg.363.