[1]
D. ÖZTÜRK, “ESKİŞEHİR DE YAYILIŞ GÖSTEREN CONVOLVULUS L. TAKSONLARIN TOHUM YAPILARININ İNCELENMESİ”, Euroasia. App. Sci., c. 7, sy 10, ss. 75–85, Ağu. 2020.