[1]
D. ÖZTÜRK, “Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (ORCHIDACEAE) ÜZERİNE ANATOMİK VE MİKROMORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR”, Euroasia. App. Sci., c. 7, sy 10, ss. 1–8, Tem. 2020.