[1]
N. Kıskaç ve M. Rashidi, “Diyabetli Bireylerin Öz Yönetim Algısına Diyabet Eğitiminin Etkisi”, Euroasia. App. Sci., c. 10, sy 31, ss. 12–18, Ara. 2023.