[1]
A. Bilgili ve B. Hanedan, “Kedilerde Dermatofitoz ve Sağaltım Seçenekleri”, Euroasia. App. Sci., c. 9, sy 22, ss. 1–8, Ağu. 2022.