[1]
M. M. Rahman, T. DEMIREL, ve I. KARACAN, “KARBON LİF ÜRETİMİNDE POLİAKRİLONİTRİL ELYAFLARIN TERMAL OKSİDASYONU”, Euroasia. App. Sci., c. 8, sy 17, ss. 160–170, Eki. 2021.