[1]
S. UZUN ve N. GÜRHAN, “ŞİZOFRENİ TANILI BİREYLERDE MOTİVASYONEL GÖRÜŞME YÖNTEMİNİN İLAÇ UYUMUNA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI”, Euroasia. App. Sci., c. 8, sy 17, ss. 30–43, Eyl. 2021.