[1]
A. BİLGİLİ ve B. HANEDAN, “GELECEĞİN KENTLERİNDE KUDUZ HASTALIĞINI ÖNLEME”, Euroasia. App. Sci., c. 8, sy 15, ss. 51–60, Haz. 2021.