[1]
S. VANLI, F. KURTOĞLU, ve A. BİRİNCİ, “KARSİNOGENEZDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR: FOSFATİDİLİNOSİTOL-3 KİNAZ SİNYAL YOLU”, Euroasia. App. Sci., c. 8, sy 15, ss. 110–134, Haz. 2021.