[1]
A. BİLGİLİ ve B. HANEDAN, “BİR MESLEK HASTALIĞI OLARAK ANTRAKS: TÜRKİYE’DE VE DÜNYADAKİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”, Euroasia. App. Sci., c. 8, sy 14, ss. 35–45, Mar. 2021.