[1]
A. Bilgili, H. H. Ünal, M. Özdemir, ve M. K. Başaralı, “SAPANCA GÖLÜ, TÜRKİYE’DE VİMBA VİMBA, TİNCA TİNCA, SCARDİNİUS ERYTHROPHTHALMUS BALIK TÜRLERİNİN AĞIR METAL YOĞUNLUKLARI VE HALK SAĞLIĞI RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”, Euroasia. App. Sci., c. 7, sy 13, ss. 264–273, Oca. 2021.