[1]
A. Bilgili ve T. Atila, “TÜRKİYE’DE HALK SAĞLIĞI’NDA KULLANILAN BAZI SENTETIK PİRETROİT İNSEKTİSİTLERİN BİYOLOJİK AKTİVİTESİ ÜZERİNE PİPERONİL BUTOKSİT’İN ETKİSİ”, Euroasia. App. Sci., c. 7, sy 13, ss. 253–263, Oca. 2021.