Kıskaç, N. ve Rashidi, M. (2023) “Diyabetli Bireylerin Öz Yönetim Algısına Diyabet Eğitiminin Etkisi”, Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 10(31), ss. 12–18. doi: 10.5281/zenodo.10445261.