Akbulut Çakır, Çağım, Büyüksırıt Bedir, T. ve İstanbullu Paksoy, Özlem (2021) “KARGI TULUM PEYNİRİNİN BAZI KİMYASAL, TEKSTÜREL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ”, Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(17), ss. 127–134. doi: 10.38065/euroasiaorg.626.