UZUN, S. ve GÜRHAN, N. (2021) “ŞİZOFRENİ TANILI BİREYLERDE MOTİVASYONEL GÖRÜŞME YÖNTEMİNİN İLAÇ UYUMUNA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI”, Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(17), ss. 30–43. doi: 10.38065/euroasiaorg.609.