BİLGİLİ, A. ve HANEDAN, B. (2021) “GELECEĞİN KENTLERİNDE KUDUZ HASTALIĞINI ÖNLEME”, Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(15), ss. 51–60. doi: 10.38065/euroasiaorg.537.