BİLGİLİ, A. ve HANEDAN, B. (2021) “BİR MESLEK HASTALIĞI OLARAK ANTRAKS: TÜRKİYE’DE VE DÜNYADAKİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”, Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(14), ss. 35–45. doi: 10.38065/euroasiaorg.479.