Bilgili, A., Ünal, H. H., Özdemir, M. ve Başaralı, M. K. (2021) “SAPANCA GÖLÜ, TÜRKİYE’DE VİMBA VİMBA, TİNCA TİNCA, SCARDİNİUS ERYTHROPHTHALMUS BALIK TÜRLERİNİN AĞIR METAL YOĞUNLUKLARI VE HALK SAĞLIĞI RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”, Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(13), ss. 264–273. doi: 10.38065/euroasiaorg.364.