Bilgili, A. ve Atila, T. (2021) “TÜRKİYE’DE HALK SAĞLIĞI’NDA KULLANILAN BAZI SENTETIK PİRETROİT İNSEKTİSİTLERİN BİYOLOJİK AKTİVİTESİ ÜZERİNE PİPERONİL BUTOKSİT’İN ETKİSİ”, Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(13), ss. 253–263. doi: 10.38065/euroasiaorg.363.