Kıskaç, Neşe, ve Mahruk Rashidi. 2023. “Diyabetli Bireylerin Öz Yönetim Algısına Diyabet Eğitiminin Etkisi”. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences 10 (31):12-18. https://doi.org/10.5281/zenodo.10445261.